Korporační a obchodní právo | M&A

Korporační a obchodní právo | M&A

Andreas Alzinger: alzinger@baierpartners.com 
Alexander Grohmann: grohmann@baierpartners.com 
Gregor Grubhofer: grubhofer@baierpartners.com 
Elke Hule: hule@baierpartners.com

Aus unserer Praxis:

  • Poradenství tureckému podniku, působícímu v oblasti energetiky, při koupi rakouské elektrárny
  • Běžné poradenství a zastupování přední rakouské firmy obchodující se stavebninami, poradenství v oblasti firemních akvizic a strukturalizaci koncernu
  • Poradenství a zastupování mezinárodního investora při koupi rakouského obchodního řetězce, poradenství nové mateřské společnosti a jejím rakouským dceřiným společnostem
  • Poradenství jako Local-Counsel tureckému provozovateli letiště při nákupu podílů provozovatele letiště se sídlem v Rakousku
  • Poradenství a zastupování farmaceutické firmy, především při restrukturalizaci a optimalizaci struktury koncernu
  • Poradenství přednímu rakouskému vývozci dřeva a dřevěných výrobků při obchodování s arabskými zeměmi. Především poradenství při nákupu a převodu podniku.