Werner Melis

T : 
+43 1 515 50-0
Dr. Werner Melis
Of Counsel

Szakterületek:

 • építési jog (FIDIC szerződések joga)
 • társasági jog | gazdasági jog | M&A
 • vitarendezés | választottbírósági eljárás

Képzettség:

 • Bécsi Egyetem (Dr. iur.)
 • Bécsi Egyetem (Dr. rer. pol.)
 • Johns Hopkins University (Baltimore) Bologna Center diplomája

Nyelvek:

 • német
 • angol
 • francia

Tagságok:

 • Az Osztrák Gazdasági Kamara Nemzetközi Választottbíróságának (VIAC) tiszteletbeli elnöke
 • Az International Council for Commercial Arbitration (ICCA) tiszteletbeli alelnöke
 • Svájci Választottbírósági Egyesület (ASA)
 • Német Választottbírósági Intézet (DIS)
 • International Arbitration Institute (IAI)
 • A Fellow des Chartered Institute of Arbitrators egykori alelnöke
 • London Court of International Arbitration (LCIA)
 • Német Eljárásjogi Tudományos Egyesület

Publikációk:

 •  A Polgári perrendtartás kommentárjának (Rechberger) választottbíráskodásról szóló fejezetének (§§ 577-618) társszerzője
 • Számos publikáció szerzője és kiadója folyóiratokban és könyvekben a polgári peres eljárás, nemzetközi választottbíráskodás, Incoterms és nemzetközi kereskedelmi jog (különösen UN-vételi jog) témakörében

Előadói tevékenység:

A Bécsi Egyetem lektora nemzetközi választottbíráskodás témájába

Top