Impressum

Impressum

Oświadczenie według § 5 Abs 1 austriackiej ustawy e-commerce i § 25 austriackiej ustawy o mediach:

  1. Baier Rechtsanwälte KG
  2. Kärntner Ring 12, 1010 Wien
  3. Tel.: +43 1 515 50 0, Fax: +43 1 515 50 50, E-Mail: office@baierpartners.com
  4. Numer Sądowego Rejestru: FN 29540t Sąd Gospodarczy w Wiedniu
  5.  Izba Adwokacka w Wiedniu. Przepisy określające wykonywania zawodu oraz zasady etyki zawodu austriackiej adwokatury są dostępne na stronie: www.rechtsanwaelte.at
  6. ATU 10522807
  7. DVR: 4016218

Przedmiotem działalności gospodarczej jest prowadzenie kancelarii adwokackiej łącznie z koniecznymi w tym zakresie czynnościami pomocniczymi oraz zarządzanie majątkiem spółki (§ 21 c pkt 6 RAO – austriackiej ustawy o adwokaturze).

Wspólnikami spółki są następujące osoby: dr Andreas Alzinger, dr Anton Baier, dr Alexander Grohmann, mgr Magda Svoboda-Mascher, dr Arno Tertschnig. Do reprezentowania spółki uprawnione są następujące osoby: dr Andreas Alzinger, dr Alexander Grohmann, mgr Magda Svoboda-Mascher, dr Arno Tertschnig.

Ta strona internetowa jest środkiem komunikacji i adresowana jest do klientów oraz innych osób zainteresowanych problematyką prawną. Informacje zawarte na stronie prezentują kancelarię BAIER Rechtsanwälte KG oraz przedstawią aktualne problemy prawne.

Top