Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Podczas odwiedzin naszej strony nie zostają pobierane lub/albo przetwarzana żadne dane osobowe w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 2016/679.

W celu otrzymania informacji o podejmowanych przez nas środkach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem office@baierpartners.com

Top