Mediacja | Arbitraż | Procesy sądowe

Mediacja | Arbitraż | Procesy sądowe

Anton Baier: baier@baierpartners.com
Erhard Böhm: boehm@baierpartners.com
Gregor Grubhofer: grubhofer@baierpartners.com
Tomasz Klimek: klimek@baierpartners.com
Magda Svoboda-Mascher: svoboda@baierpartners.com
Marko Szucsich: szucsich@baierpartners.com
Arno Tertschnig: terschnig@baierpartners.com
Arthur Wolff: wolff@baierpartners.com

Z naszej praktyki:

  • Działamy jako Sędziowie Arbitrzy oraz pełnomocnicy stron w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych (ICC, VIAC itd.), które dotyczą różnorodnych gałęzi gospodarki w wielu regionach Europy, Środkowego Wschodu, Azji i Afryki. Do przykładowych gałęzi gospodarki należą: sektor zagospodarowania i rozwoju pól naftowych, wydobywania i dostaw ropy naftowej, sektor infrastruktury, projekty energetyczne, transport, telekomunikacja, system zdrowia, przemysł drukarski i spożywczy i inne.
  • Postępowania arbitrażowe i procesy cywilne dotyczące sporów z zakresu transakcji M&A, praw akcjonariuszy i procesów sądowych odnoszących sie do postępowań arbitrażowych.
  • Postępowania arbitrażowe i procesy cywilne z zakresu prawa umów ubezpieczeń.
  • Prowadzenie procesów z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji.
  • Spory z zakresu prawa bankowego i “Asset Tracing”.