Prawo pracy

Prawo pracy

Andreas Alzinger: alzinger@baierpartners.com
Tomasz Klimek: klimek@baierpartners.com
Steven Roberts: roberts@baierpartners.com
Arno Tertschnig: tertschnig@baierpartners.com

Z naszej praktyki:

  • Doradzamy i reprezentujemy interesy austriackiej spółki-córki dużego wschodnioeuropejskiego banku we wszystkich sprawach z zakresu prawa pracy na poziomie kadry kierowniczej.
  • Doradzamy austriackiej spółce-córce tureckiego przedsiębiorstwa portów lotniczych w sprawach związanych z układami zbiorowymi pracy i w kwestiach prawa europejskiego, przy sporządzaniu umów o prace dla pracowników, kadry kierowniczej i zarządu.
  • Reprezentujemy w postępowaniach dotyczących udzielenia pozwolenia na osiedlenie się oraz udzielenia pozwolenia na pracę dla zagranicznej kadry kierowniczej.
  • Doradzamy przedsiębiorstwu wchodzącemu w skład europejskiego koncernu w ramach out-sourcingu i oddelegowywania do Austrii pracowników zatrudnionych w ramach koncernu.