Arthur Wolff

T : 
+43 1 515 50-0
Arthur Wolff
Of Counsel

Wpisany w:

Austrii (1978)

Specjalizacje:

 • Prawo spółek | Prawo gospodarcze | M&A
 • Mediacja | Arbitraż | Procesy sądowe
 • Prawo nieuczciwej konkurencji | Prawo kartelowe | Własność intelektualna

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Wiedeński (Dr. iur.)
 • McGeorge School of Law (International Legal Studies and Jurisprudence und East/West Law and Relations)
 • Max Planck-Institut für Geistiges Eigentum, Prawo nieuczciwej konkurencji i prawo podatkowe (Monachium)

Języki:

 • Niemiecki
 • Angielski
 • Francuski

Czlonkostwa:

 • International Bar Association (IBA)
 • Licensing Executives Society

Publikacje:

Liczne artykuły w czasopismach i książkach w kraju i zagranicą w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego, umów w handlu międzynarodowym, umów dystrybucji, joint ventures, umów licencyjnych i transferu technologii oraz stosunków gospodarczych z Azją, a przede wszystkim z Chinami, np.:

 • Lizenzgeschäft – Leicht gemacht (Überreuter, 2001)
 • Joint Ventures in China; Lizenz-, Kooperations- und Joint Venture Verträge mit China (4. Wydanie, 2001)

Wyklady:

– Uniwersyteckie:

 • Międzynarodowe umowy licencyjne, kooperacji i joint venture” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wiedniu
 • Prawo informatyczne” na Politechnice Wiedeńskiej
 • Prawne aspekty interesów w Azji” na Uniwersytecie w Salzburgu
 • Umowy międzynarodowe” na Uniwersytecie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Ekonomii w Pekinie

– Konferencje i seminaria o:

 • Międzynarodowym Prawie Gospodarczym i umowach międzynarodowych, a w szczególności o umowach dystrybucji, joint ventures, umowach licencyjnych i transferu technologii,
 • zawierania kotraktów w Azji, ze szczególnym uwzględnieniem Chin
Top