Tomasz Klimek

Desk: Polish Desk
T : 
+43 1 515 50-0
Tomasz Klimek
Radca prawny

Wpisany w:

 • Austrii (2015)
 • Polska (2016)
 • Liechtenstein (2019)

Specjalizacje:

 • Prawo umów międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG)
 • Prawo budowlane (ÖNormen, kontrakty FIDIC)
 • Prawo pracy
 • Prawo transportowe (CMR, CIM, AÖSp., Incoterms)
 • Mediacja | Procesy sądowe | Arbitraż

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Wiedeński (Dr. iur.), 2016
 • Uniwersytet im. Karola-Ruprechta w Heidelbergu (LL.M.), 2015
 • Uniwersytet Wiedeński (Mag. iur.), 2010
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Mgr), 2008

Doświadczenie:

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Wiedniu (2006-2007)

Języki:

 • Polski
 • Niemiecki
 • Angielski

Publikacje:

 • Odpowiedzialność odszkodowawcza pracowników. Porównanie regulacji prawa polskiego i niemieckiego, Wydawnictwo: Saarbrücker Verlag für Rechtswissenschaften (2015).
 • Dodatek za stosowanie języka obcego jako ponadtaryfowe wynagrodzenie w rozumieniu § 21 RATG, AnwBl 2014, 110.
 • Wybór prawa w konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, (2008).
 • Odzyskiwanie należności w obrocie gospodarczym, Przewodnik po rynku, WPHI Ambasady RP w Wiedniu, (2007).
Top