Werner Melis

T : 
+43 1 515 50-0
Werner Melis
Of Counsel

Specjalizacje:

 • Prawo budowlane (kontrakty FIDIC)
 • Prawo spółek | Prawo gospodarcze | M&A
 • Mediacja | Arbitraż

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Wiedeński (Dr. iur.)
 • Uniwersytet Wiedeński (Dr. rer. pol.)
 • Diplom des Bologna Center der Johns Hopkins University (Baltimore)

Języki:

 • Niemiecki
 • Angielski
 • Francuski

Czlonkostwa:

 • Honorowy Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego Austriackiej Izby Gospodarczej (VIAC)
 • Honorowy Vice-Prezes Międzynarodowej Komisji ds. Arbitrażu Handlowego (ICCA)
 • Schweizer Vereinigung für Schiedsgerichtsbarkeit (ASA)
 • Deutsche Institution for Schiedsgerichtsbarkeit (DIS)
 • International Arbitration Institute (IAI)
 • Były Vice-Prezes Fellow des Chartered Institute of Arbitrators
 • London Court of International Arbitration (LCIA)
 • Deutsche Wissenschaftliche Vereinigung für Verfahrensrecht

Publikacje:

 • Współautor rozdziału o sądownictwie arbitrażowym (§§ 577-618), w: Rechberger, Komentarz do austriackiego KPC
 • Autor i Redaktor licznych publikacji w czasopismach i książkach dot. postępowania cywilnego, międzynarodowego sądownictwa arbitrażowego, incoterms i międzynarodowego prawa handlowego (w szczególności w zakresie Konwencji Wiedeńskiej ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów).

Wyklady:

Wykładowca międzynarodowego sądownictwa arbitrażowego na Uniwersytecie Wiedeńskim

Top