Bydliště | sídlo | občanství

Bydliště | sídlo | občanství

Aus unserer Praxis:

  • Poradenství a podpora při podávání žádostí o pobytové tituly podle zákona o usazování a pobytu, kontrola dokumentů, příprava potřebných formulářů
  • Postup pro získání rakouského občanství; komplexní poradenství a podpora