Pracovní právo

Pracovní právo

Aus unserer Praxis:

  • Poradenství a zastupování rakouské dceřiné společnosti východoevropské banky ve všech pracovněprávních záležitostech týkajících se managementu.
  • Poradenství rakouské dceřiné společnosti tureckého provozovatele letiště v oblasti právní úpravy kolektivních smluv. Dále pak poradenství v oblasti evropského práva, vztahujícího se k uzavírání pracovních smluv – od běžných zaměstnanců až po čelní představitele.
  • Získávání pracovních povolení a povolení k pobytu pro čelní představitele zahraničních podniků.
  • Poradenství evropskému koncernu při outsourcingu a zachovávání pracovních míst v Rakousku.