Insolvenční právo & reorganizace

Insolvenční právo & reorganizace

Aus unserer Praxis:

  • Výkon činnosti soudem jmenovaného insolvenčního správce v rakouských insolvenčních řízeních a evropských sekundárních insolvenčních řízeních
  • Zastupování německého výrobce zařízení v insolvenčním řízení mezinárodního výrobce systémů pro využívání tepelné energie
  • Poradenství a zastupování průmyslového podniku při jednání o sociálním plánu a při jeho uzavření.
  • Poradenství přední rakouské regionální bance v insolvenčním řízení průmyslového podniku a při pokračování operativní činnosti podniku.
  • Stálé poradenství zastupování předních rakouských regionálních bank před soudy především při uplatňování nároků, při reorganizacích, a zastupování bank ve sporech souvisejících s uplatňováním neplatnosti právních úkonů insolvenčním správcem.