Soudní řízení | rozhodčí řízení

Soudní řízení | rozhodčí řízení

Aus unserer Praxis:

  • Funkce rozhodce nebo právního zástupce v mezinárodních rozhodčích řízeních (ICC, VIAC, atd.) v mnoha evropských regionech, na Středním východě, v Asii a Africe. Tato rozhodčí řízení se týkala různých hospodářských sektorů, mezi jiným: těžby a dodávek ropy, infrastruktury a energetických projektů, přepravy, telekomunikací, zdravotnictví, tisku, či potravinářského průmyslu.
  • Občanská soudní řízení a rozhodčí řízení v případech sporů týkajících se M&A transakcí, práv akcionářů, a vedení procesů souvisejících s rozhodčím řízením. Rozhodčí řízení týkající se pojistného práva a vedení procesů týkajících se práva v oblasti hospodářské soutěže.
  • Spory v oblasti bankovního práva a „Asset Tracing“