Stavební právo (FIDIC smluvní právo)

Stavební právo (FIDIC smluvní právo)

Aus unserer Praxis:

  • Funkce rozhodce a funkce předsedy soudního senátu v mnoha sporech týkajících se FIDIC smluv.
  • Zastupování mezinárodní architektonické kanceláře při řešení sporu týkajícího se zřizování obytných komplexů ve východní Evropě. Spor byl řešen mimosoudní cestou.
  • Zastupování turecké stavební firmy u rakouských soudů, kdy se podařilo zabránit neoprávněnému odvolání bankovní záruky poskytnuté v souvislosti se stavebním projektem v centrální Asii.