Právo v oblasti nemovitostí

Právo v oblasti nemovitostí

Aus unserer Praxis:

  • Poradenství a zastupování velké rakouské stavební společnosti v souvislosti se zřizováním, vývojem a prodejem obytných a obchodních prostor. U tohoto případu se nám doposud podařilo vytvořit přes 70 úspěšných projektů
  • Due diligence a zabezpečování úspěšného provedení projektů
  • Poradenství při zřizování hotelových komplexů a jiných nemovitostí určených k rekreaci
  • Transakce týkající se nemovitostí, včetně převodů nemovitostí
  • Pronájem nemovitostí
  • Facility management
  • Práva z nájmů a vlastnická práva
  • Zastupování před soudy a rozhodčími soudy